OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DOTACJI) NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DOTACJI) NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu procedury odwoławczej od wyników wstępnej listy rankingowej. W załączeniu przekazujemy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Ostateczna lista rankingowa 20200803