Usługi turystyczne, a ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Usługi turystyczne, a ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

W zespole Social Economy Europe i SZOWES pracujemy nad rozwiązaniami promującymi profilowanie usług turystycznych/przemysłu czasu wolnego z uwagi na aspekt dostępności oraz zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Chcemy aby podmioty ekonomii społecznej rozwijające usługi i produkty w ww. branżach w jak najpełniejszym stopniu dostosowywały je do specyficznych potrzeb i uwarunkowań dotykających osoby z niepełnosprawnością czy ograniczeniami zdrowotnymi.
Bazując na doświadczeniach najlepszych europejskich dobrych praktyk ES w gronie ekspertów SEE i SZOWES przygotowujemy dla Was przewodnik i program szkoleń, który pokierować ma procesem profilowania usług z uwagi na aspekt dostępności oraz promować zatrudnienie w tych branżach osób z niepełnosprawnościami. Wspólne warsztaty, które odbyliśmy w tym tygodniu z naszymi Partnerami przyniosły nowe pomysły i wyzwania, które postaramy się przekuć na użyteczne narzędzia i rozwiązania, które pomóc ma w rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej i wsparciu osób z niepełnosprawnościami. Z efektami naszych prac będziecie mogli zapoznać się osobiście już w ciągu kolejnych kilku miesięcy.
W połowie przyszłego roku planujemy wspólną konferencję upowszechniającą Rozwijana konsekwentnie współpraca z SEE to też doskonała okazja, aby promować wyjątkowy potencjał naszej lokalnej i krajowej ekonomii społecznej, co czyniliśmy z dumą i radością!
Współpraca międzynarodowa możliwa jest dzięki środkom Projektu grantowego „Ścieżki Współpracy ” realizowanego przez

Fundacja Fundusz Współpracy