Programy Współpracy z NGO na rok 2021

Programy Współpracy z NGO na rok 2021

Szanowni Państwo,

w związku z terminem rozpoczęcia w większości gmin subregionu stargardzkiego prac nad stworzeniem projektu Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi a rok 2021, uprzejmie informujemy, że Animatorzy OWES służą pełnym wsparciem merytorycznym w procesie tworzenia założeń do programów. Prowadzimy także spotkania warsztatowe w tym zagadnieniu z przedstawicielami lokalnych NGO, liderami społeczności i przedstawicielami samorządu. Wynikiem takich warsztatów są spersonalizowane rekomendację OWES w zakresie dostosowania założeń Programu do aktualnych problemów i potrzeb społeczności lokalnej. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Foto: Warsztaty „Budowanie lokalnego programu współpracy gminy Banie z NGO” 01.10.2020 r.