PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE DOTACJI NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020

PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE DOTACJI NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją pandemii COVID-19 przedłużamy nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych do dnia 30 listopada 2020 roku g. 15:00

O dotacje mogą ubiegać się w nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii społecznej przekształcające się w przedsiębiorstwa społeczne, oraz istniejące przedsiębiorstwa społeczne tworzące nowe miejsca pracy.

Pierwszym etapem procesu ubiegania się o dotację jest rekrutacja uczestników projektu poprzez złożenie: Formularza rekrutacyjnego instytucji (z załącznikami) oraz osób fizycznych (z załącznikami).

Wnioski będzie można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: “4C Centrum Ekonomii Społecznej” sp. z o.o. ul. Tkacka 19/22, 70-556 Szczecin p. 303 do dnia 30.11.2020 g. 15:00

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z doradcami OWES i/lub Koordynatorem Merytorycznym OWES: Maciej Rębilas, tel.573 152 969, maciej.rebilas@owes.es