„Aktywni+” – nowy program rządowy dla seniorów

„Aktywni+” – nowy program rządowy dla seniorów

Już w najbliższym czasie wystartuje nowy program wsparcia seniorów pod nazwą „Aktywni+”

O dofinansowanie projektów skierowanych do osób starszych będą mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe.

Rządowy program będzie funkcjonował w latach 2021-2025, a w każdym roku jego budżet wyniesie 40 mln złotych. Głównym celem programu „Aktywni+” jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach:

  1. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  2. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  3. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  4. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł. Nabór ofert w przyszłorocznej edycji programu rozpocznie się już na początku 2021 roku.

Program Aktywni+ będzie kontynuacją kończącego się w tym roku Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.