Spółdzielnie socjalne ze wsparciem w ramach Tarczy Antykryzysowej 7.0

Spółdzielnie socjalne ze wsparciem w ramach Tarczy Antykryzysowej 7.0

Kolejna odsłona pakietu wsparcia dla przedsiębiorców, czyli tarcza antykryzysowa 7.0, to jeszcze szersza pomoc w trudnym czasie pandemii. Z różnych instrumentów mogą skorzystać m.in. spółdzielnie socjalne.

Tarcza antykryzysowa 7.0 zmieniła zasady udzielania niektórych form wsparcia dostępnych dla przedsiębiorców działających w określonych branżach oraz wydłużono terminy ubiegania się o przyznanie środków finansowych.

Spółdzielnie socjalne (których zdecydowana działalność mieści się w określonych rozporządzeniem Rady Ministrów kodach PKD) będą mogły skorzystać z trzech instrumentów:

  • świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy
  • dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  • zwolnienie z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

W każdym przypadku dostęp do wsparcia uzależniony jest od wykazania spadku przychodów, w rozumieniu przepisów podatkowych o co najmniej 40 proc.

Więcej na temat poszczególnych instrumentów wsparcia

https://www.gov.pl/web/rodzina/spoldzielnie-socjalne-ze-wsparciem-w-ramach-tarczy-antykryzysowej