Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, zaprasza do udziału w konkursie pn.: ”Lider Ekonomii Społecznej 2021”

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, zaprasza do udziału w konkursie pn.: ”Lider Ekonomii Społecznej 2021”

Już po raz ósmy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyzna tytuł „Lidera Ekonomii Społecznej” tym podmiotom, które najefektywniej w swojej działalności propagują ideę ekonomii społecznej. Niezmienne pozostały intencje organizatora aby wprowadzić trwałą zmianę w regionie, upowszechnić wiedzę o sposobach integracji społecznej i zawodowej w regionie, promować postawy zgodne z zasadami etyki i ideą odpowiedzialności społecznej. Do 8 września br. przyjmowane są zgłoszenia w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej 2021”.

więcej informacji:

http://www.es.wzp.pl/aktualnosci-es/marszalek-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-olgierd-geblewicz-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pn