Zapraszamy na szkolenie – W STRONĘ TURYSTYKI DOSTĘPNEJ – rozwój oferty rynkowej PES działających w sektorze usług turystycznych i usług czasu wolnego z uwagi na aspekt dostępności

Zapraszamy na szkolenie – W STRONĘ TURYSTYKI DOSTĘPNEJ – rozwój oferty rynkowej PES działających w sektorze usług turystycznych i usług czasu wolnego z uwagi na aspekt dostępności

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: W STRONĘ TURYSTYKI DOSTĘPNEJ – rozwój oferty rynkowej PES działających w sektorze usług turystycznych i usług czasu wolnego z uwagi na aspekt dostępności.

rejestracja online pod linkiem:

https://app.evenea.pl/event/875519-4/?fbclid=IwAR370LQL9yxkNiGBCZbfzHKMX3l31AogZ991i4xGcGXUAr2Sk6N9eJwwgBg

Termin i miejsce szkolenia

18.11.2021 (czwartek)
godz: 09:00 – 16:00
GRYFINO, ul Szczecińska 33, sala szkoleniowa II piętro (siedziba PSONI Oddział Gryfino)

Założenia organizacyjne szkolenia

GRUPA ODBIORCÓW:Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej / przedsiębiorstw społecznych rozwijających lub planujących rozwinąć działalność w obszarze usług turystycznych i usług czasu wolnego objętych wsparciem SZOWES-OWES w regionie stargardzkim
CEL:Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę na temat barier uczestnictwa w ofercie rynkowej
i zatrudnieniowej osób o specjalnych potrzebach oraz możliwych ścieżek budowy dostępności – tworzenia rozwiązań wspierających proces dostosowywania z uwagi na aspekt dostępności oferty rynkowej usług turystycznych i usług czasu wolnego przez podmioty ekonomii społecznej.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:8 x godzin szkoleniowych (45 min)

Dodatkowe informacje organizacyjne w zakresie zapewnienia dostępności

Budynek, w którym organizowane jest szkolenie dostosowane jest do potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową. Sala szkoleniowa znajduje się na II piętrze do której prowadzi winda dostępna bezpośrednio z parteru budynku.

Szkolenie zakłada elementy ćwiczeń warsztatowych, które mogą wymagać przemieszczania się uczestników w obrębie sali w celu pracy w grupach. Szkolenie prowadzone będzie bez dodatkowego nagłośnienia.
W wypadku potrzeby zapewnienia szczególnych wymogów dostępności, w tym
w zakresie ew. alergii pokarmowych, prosimy o zaznaczenie stosownych informacji
w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych
w obrębie siedziby PSONI, może istnieć konieczność skorzystania z ogólnodostępnych, darmowych miejsc parkingowych przy ulicy (ok. 30-50 m. od budynku).

Program szkolenia

 TEMAT
09:00 – 10:30MODUŁ I

DOSTĘPNOŚĆ BEZ BARIER
– CZYLI DLACZEGO BUDOWA DOSTĘPNOŚCI MA ZNACZENIE

 PRZERWA
10:45 – 12:15MODUŁ II

TURYSTYKA DOSTĘPNA
– CZYLI O TWORZENIU DOSTĘPNYCH PRODUKTÓW I USŁUG

 PRZERWA
12:30 – 14:00MODUŁ III

DOSTĘPNE ZATRUDNIENIE – CZYLI O TWORZENIU INKLUZYWNEGO RYNKU PRACY

 PRZERWA OBIADOWA
14:30 – 16:00MODUŁ IV

DOSTĘPNOŚĆ W BUDOWIE – CZYLI O SZANSACH I MOŻLIWOŚCIACH ROZWOJU DOSTĘPNOŚCI W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Rozwój sektora turystyki społecznej w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Sieć Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i Social Economy Europe w ramach programu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Monika Baszak, 507 488 629
monika.baszak@owes.es

Program wydarzenia w załączeniu.

Program W Stronę Turystyki Dostępnej