Zapraszamy na szkolenie – W STRONĘ TURYSTYKI DOSTĘPNEJ – rozwój oferty rynkowej PES działających w sektorze usług turystycznych i usług czasu wolnego z uwagi na aspekt dostępności

Zapraszamy na szkolenie – W STRONĘ TURYSTYKI DOSTĘPNEJ – rozwój oferty rynkowej PES działających w sektorze usług turystycznych i usług czasu wolnego z uwagi na aspekt dostępności

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: W STRONĘ TURYSTYKI DOSTĘPNEJ – rozwój oferty rynkowej PES działających w sektorze usług turystycznych i usług czasu wolnego z uwagi na aspekt dostępności.

rejestracja online pod linkiem:

https://app.evenea.pl/event/wstroneturystykidostepnej

Termin i miejsce szkolenia

29.11.2021 (poniedziałek) g. 09:00 – 16:00 – tryb online

Założenia organizacyjne szkolenia

GRUPA ODBIORCÓW:Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej / przedsiębiorstw społecznych rozwijających lub planujących rozwinąć działalność w obszarze usług turystycznych i usług czasu wolnego objętych wsparciem SZOWES-OWES w regionie stargardzkim
CEL:Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę na temat barier uczestnictwa w ofercie rynkowej i zatrudnieniowej osób o specjalnych potrzebach oraz możliwych ścieżek budowy dostępności – tworzenia rozwiązań wspierających proces dostosowywania z uwagi na aspekt dostępności oferty rynkowej usług turystycznych i usług czasu wolnego przez podmioty ekonomii społecznej.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:8 x godzin szkoleniowych (45 min)

Dodatkowe informacje organizacyjne w zakresie zapewnienia dostępności

Szkolenie organizowane będzie w trybie online z wykorzystaniem platform Miro / Google Meet. Do uczestnictwa w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie komputera wyposażonego w kamerę internetowa i głośniki/słuchawki, podłączonego na stałe do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową (rekomendowane: Chrome, Firefox, Safari). Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania*. Wykorzystywane platformy online umożliwiają korzystanie z wersji aplikacji na urządzenia mobilne, jednak rekomendowane jest korzystanie z dostępu poprzez komputery (PC/Mac).

Uczestnicy przed szkoleniem za pośrednictwem podanego przy rejestracji adresu email otrzymają link/i umożliwiające bezpośredni dostęp do platform szkoleniowych online, komunikacji z trenerem i pobranie materiałów dydaktycznych.

Stosowane narzędzia online pozwalają uczestnikom na dynamiczne, indywidualne skalowanie (powiększanie) wyświetlanych treści.

Z uwagi na specyfikę stosowanych narzędzi online utrudnione może być korzystanie ze zwiększających dostępność narzędzi komputerowych wspomagających interpretację głosową wyświetlanej warstwy tekstowej (czytniki ekranowe) z wykorzystaniem wersji na przeglądarkę.*

Szkolenie zakładać będzie elementy interakcji uczestnika z trenerem i pozostałymi uczestnikami szkolenia za pośrednictwem udostępnionej platformy online. Wielostronna komunikacja uczestnika z grupą prowadzona może być zarówno (zamiennie) poprzez komunikację dźwiękową jak i tekstową.

Pomiędzy blokami szkoleniowymi (90 min) zaplanowano 20 minutowe przerwy regeneracyjne.

* W wypadku użytkowników czynników ekranowych rekomenduje się zastosowanie instalowanej wersji desktop aplikacji Miro obsługującej współprace z czytnikami ekranowymi. Wersja desktop aplikacji do pobrania pod linkiem: https://miro.com/apps/

Program szkolenia

 TEMAT
09:00 – 10:30MODUŁ I

DOSTĘPNOŚĆ BEZ BARIER
– CZYLI DLACZEGO BUDOWA DOSTĘPNOŚCI MA ZNACZENIE

 PRZERWA REGENERACYJNA
10:50 – 12:20MODUŁ II

TURYSTYKA DOSTĘPNA
– CZYLI O TWORZENIU DOSTĘPNYCH PRODUKTÓW I USŁUG

 PRZERWA REGENERACYJNA
12:40 – 14:10MODUŁ III

DOSTĘPNE ZATRUDNIENIE – CZYLI O TWORZENIU INKLUZYWNEGO RYNKU PRACY

 PRZERWA REGENERACYJNA
14:30 – 16:00MODUŁ IV

DOSTĘPNOŚĆ W BUDOWIE – CZYLI O SZANSACH I MOŻLIWOŚCIACH ROZWOJU DOSTĘPNOŚCI W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Rozwój sektora turystyki społecznej w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Sieć Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i Social Economy Europe w ramach programu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Monika Baszak, 507 488 629, monika.baszak@owes.es

Paweł Klimek tel 507 488 512, pawel.klimek@owes.es