NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE DOTACJI NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE DOTACJI NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020

Szanowni Państwo,

w dniu 01.02.2022 r. rozpoczynamy VI nabór wniosków (grup inicjatywnych) na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu  pt. “SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”, który trwać będzie do dnia 28 lutego 2022 do godz. 15:00

O dotacje mogą ubiegać się w nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne (także grupy osób fizycznych), podmioty ekonomii społecznej przekształcające się w przedsiębiorstwa społeczne, oraz istniejące przedsiębiorstwa społeczne tworzące nowe miejsca pracy.

Pierwszym etapem procesu ubiegania się o dotację jest rekrutacja uczestników projektu poprzez złożenie: Formularza rekrutacyjnego instytucji (z załącznikami) oraz osób fizycznych (z załącznikami).

Wnioski będzie można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: “4C Centrum Ekonomii Społecznej” sp. z o.o. ul. Tkacka 19/22, 70-556 Szczecin p. 303 do dnia 28.02.2022 r. g. 15:00

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z doradcami OWES i/lub Koordynatorem Merytorycznym OWES: Maciej Rębilas, tel.573 152 969, maciej.rebilas@owes.es

Poniżej komplet dokumentów do pobrania dla wszystkich zainteresowanych udziałem:

Zalącznik-nr-12c_SZOWES-2019-2023-Aneks-do-umowy-o-przyznanie-środków-na-utworzenie-miejsca-pracy-i-udzielenie-wsparcia-pomostowegomono_ogólna_mono-ver.1 (1)

Zalacznik-nr-19_SZOWES-2019-2023-Oswiadczenie-o-weryfikacji-statusu-PS-w-okresie-trwalosci

Zalacznik-nr-18_SZOWES-2019-2023-Oswiadczenie-podmiotu-o-niezaleganiu

Zalacznik-nr-17_SZOWES-2019-2023-Opinia-zespolu-merytorycznego-SZOWES

Zalacznik-nr-16_SZOWES-2019-2023-Oswiadczenie-podmiotu-ubiegajacego-sie-o-przyznanie-srodkow-finansowych-na-tworzenie-miejsc-w-PS

Zalacznik-nr-15_SZOWES-2019-2023-Szczegolowe-zestawienie-towarow-i-uslug_mono

Zalacznik-nr-14_SZOWES-2019-2023-Oswiadczenie-o-dokonaniu-zakupow_mono

Zalacznik-nr-13_SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-pomostowego-wsparcia-przedluzonego_mono (1)

Zalacznik-nr-12b_SZOWES-2019-2023-Umowa-o-przyznanie-srodkow-na-utworzenie-miejsca-pracy-i-udzielenie-wsparcia-pomostowegomono_SJ_mono

Zalacznik-nr-12a_SZOWES-2019-2023-Umowa-o-przyznanie-srodkow-na-utworzenie-miejsca-pracy-i-udzielenie-wsparcia-pomostowegomono_ogolna_mono

Zalacznik-nr-11_SZOWES-2019-2023-Oswiadczenie-o-trwalosci-miejsc-pracy-utworzonych-w-PS

Zalacznik-nr-10_SZOWES-2019-2023-Karta-oceny-formalno-merytrycznej-oceny-biznesplanu_mono

Zalacznik-nr-9_SZOWES-2019-2023-Biznesplan_mono

Zalacznik-nr-8_SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-srodkow-na-utworzenie-miejsca-pracy_mono

Zalacznik-nr-7_SZOWES-2019-2023-Umowa-na-swiadczenie-uslug-szkoleniowo-doradczych_mono

Zalacznik-nr-6_SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-opieki-nad-dzieckiem_osoba-zalezna_mono

Zalacznik-nr-5_SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-zwrotu-kosztow-dojazdu_mono

Zalacznik-nr-4-SZOWES-2019-2023-Karta-oceny-merytorycznej-formularza-zgloszeniowego_mono — kopia

Zalacznik-nr-3_SZOWES-2019-2023-Plan-dzialania-indywidualna-sciezka-wsparcia_mono — kopia

Zalacznik-nr-2_SZOWES-2019-2023-Formularz-zgloszenia-osoby-fizycznej_mono (1) — kopia

Zalacznik-nr-1f-SZOWES-2019-2023-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis- — kopia

Zalacznik-nr-1_SZOWES-2019-2023-Formularz-zgloszenia-podmiotu_instytucji_PES_mono (1) — kopia

Zalacznik-nr-1_6_SZOWES-2019-2023_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis- — kopia

SZOWES-REGULAMIN-rekrutacji-i-przyznawania-srodkow-finansowych-na-tworzenie-miejsc-pracy-w-przedsiebiorstwach-spolecznych-ver-3.0-mono-1-1 — kopia