Rozeznanie rynku 4CCES/SZOWES-OWES-RST/01/06/2023 – wizyta studyjna w województwie lubuskim.

Rozeznanie rynku 4CCES/SZOWES-OWES-RST/01/06/2023 – wizyta studyjna w województwie lubuskim.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” (nr umowy RPZP.07.03.00-32-K001/18) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Tkackiej 19-22/303, zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wizyty studyjnej w województwie lubuskim. 
szczegóły w załączeniu: