Rozeznanie rynku nr 4CCES/SZOWES-OWES-RST/01/06/2023 – rozstrzygnięcie

Rozeznanie rynku nr 4CCES/SZOWES-OWES-RST/01/06/2023 – rozstrzygnięcie

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu oraz „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” (nr umowy RPZP.07.03.00-32-K001/18) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. ogłasza rozstrzygnięcie rozeznania rynku obejmującego zorganizowanie wizyty studyjnej w województwie lubuskim.
Szczegóły w załączeniu: