REKRUTACJA: CYKL SZKOLENIOWY „AKADEMIA KOMPETENCJI OWES – MENADŻER PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ”

REKRUTACJA: CYKL SZKOLENIOWY „AKADEMIA KOMPETENCJI OWES – MENADŻER PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim ma przyjemność zaprosić przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z subregionu stargardzkiego na nowy cykl szkoleniowy „Akademia kompetencji OWES –Menadżer podmiotów ekonomii społecznej” w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” (RPZP.07.03.00-32-K001/18).

Cykl szkoleniowy składa się z 10-ciu dedykowanych szkoleń. Zakres szkoleń obejmuje tematykę związaną z zarządzaniem podmiotami ekonomii społecznej oraz prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej. Program wzbogacony jest o elementy takie jak sposoby pozyskiwania funduszy na działalność organizacji, tworzenie biznesplanów oraz zarządzaniem zespołem w PES.

Wszystkie szkolenia odbędą się w Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie.

Harmonogram cyklu szkoleniowego:

lp Tytuł Szkolenia Data Szkolenia Trener
1 Uwarunkowania formalno – prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 22-10-2022 Paweł Klimek
3 Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej 05-11-2022 Paweł Klimek
4 Metodologa tworzenia projektów na rzecz rozwoju organizacji i/lub społeczności lokalnej 19.11.2022 Maciej Rębilas
5 Tworzenie biznes planu 03.12.2022, 04.12.2022 Alicja Stępniak
6 Zarządzanie zasobami ludzkimi 17.12.2022 Wojciech Spychała
7 Zarządzanie zasobami ludzkimi 13.01.2023 Wojciech Spychała
8 Społeczna odpowiedzialność biznesu 28.01.2023 Katarzyna Kazoić
9 Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej 11.02.2022, 12.02.2022 Piotr Sylwestrzak
10 Działalność gospodarcza podmiotów ekonomii społecznej 25.02.2023 i 26.02.2022 Alicja Stępniak
11 Prawo zamówień publicznych – wybrane elementy 11.03.2023 Piotr Sylwestrzak
12 Reintegracja społeczno-zawodowa w PES 18.03.2023 Katarzyna Wronowska – Białecka
13 Reintegracja społeczno-zawodowa w PES 25.03.2023 Katarzyna Wronowska – Białecka

Rekrutacja online dostępna pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFCWZ7kNq6KtcTBcL-Krx5_GNb5MoffmZdWaLMSZlwaAY5Ag/viewform

Zgłoszenie poprzez niniejszy formularz skutkuje „rezerwacją” miejsca na szkolenie. Aby zakończyć proces rekrutacji należy ponad to wypełnić formularz zgłoszeniowy na szkolenie i przesłać skan na adres: maciej.rebialas@owes.es lub złożyć osobiście w biurze OWES w Pyrzycach, Stargardzkie lub Szczecinie lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Pod Aniołem, ul. Tkacka 19-22, 70-556 Szczecin

SZOWES zgłoszenie na szkolenie Menadżer PES – 10 modułów.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

poniżej publikujemy programy wszystkich planowanych szkoleń;

Program szkolenia. Działalność gospodarcza podmiotów ekonomii społecznej

Program szkolenia. Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej.

Program szkolenia. Komunikacja Interpersonalna.

Program szkolenia. Metodologa tworzenia projektów na rzecz rozwoju organizacji i.lub społeczności lokalnej.

Program szkolenia. Prawo zamówień publicznych – wybrane elementy.

Program szkolenia. Psychologia zespołu. Rola liderów i liderek w podmiotach ekonomii społecznej.

Program szkolenia. Reintegracja społeczno-zawodowa w podmiotach ekonomii społecznej. Cz.1 i 2

Program szkolenia. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Program szkolenia. Tworzenie biznes planu program dwudniowy.

Program szkolenia. Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej.

Program szkolenia. Uwarunkowania formalno – prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt  z biurem projektu.