REKRUTACJA: CYKL SZKOLENIOWY „AKADEMIA KOMPETENCJI OWES – MENADŻER PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ”

REKRUTACJA: CYKL SZKOLENIOWY „AKADEMIA KOMPETENCJI OWES – MENADŻER PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim ma przyjemność zaprosić przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z subregionu stargardzkiego na nowy cykl szkoleniowy „Akademia kompetencji OWES –Menadżer podmiotów ekonomii społecznej” w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” (RPZP.07.03.00-32-K001/18).

Cykl szkoleniowy składa się z 10-ciu dedykowanych szkoleń. Zakres szkoleń obejmuje tematykę związaną z zarządzaniem podmiotami ekonomii społecznej oraz prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej. Program wzbogacony jest o elementy takie jak sposoby pozyskiwania funduszy na działalność organizacji, tworzenie biznesplanów oraz zarządzaniem zespołem w PES.

Wszystkie szkolenia odbędą się w Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie.

Harmonogram cyklu szkoleniowego:

lpTytuł SzkoleniaData SzkoleniaTrener
1Uwarunkowania formalno – prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej22-10-2022Paweł Klimek
3Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej05-11-2022Paweł Klimek
4Metodologa tworzenia projektów na rzecz rozwoju organizacji i/lub społeczności lokalnej19.11.2022Maciej Rębilas
5Tworzenie biznes planu03.12.2022, 04.12.2022Alicja Stępniak
6Zarządzanie zasobami ludzkimi17.12.2022Wojciech Spychała
7Zarządzanie zasobami ludzkimi13.01.2023Wojciech Spychała
8Społeczna odpowiedzialność biznesu28.01.2023Katarzyna Kazoić
9Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej11.02.2022, 12.02.2022Piotr Sylwestrzak
10Działalność gospodarcza podmiotów ekonomii społecznej25.02.2023 i 26.02.2022Alicja Stępniak
11Prawo zamówień publicznych – wybrane elementy11.03.2023Piotr Sylwestrzak
12Reintegracja społeczno-zawodowa w PES18.03.2023Katarzyna Wronowska – Białecka
13Reintegracja społeczno-zawodowa w PES25.03.2023Katarzyna Wronowska – Białecka

Rekrutacja online dostępna pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFCWZ7kNq6KtcTBcL-Krx5_GNb5MoffmZdWaLMSZlwaAY5Ag/viewform

Zgłoszenie poprzez niniejszy formularz skutkuje „rezerwacją” miejsca na szkolenie. Aby zakończyć proces rekrutacji należy ponad to wypełnić formularz zgłoszeniowy na szkolenie i przesłać skan na adres: maciej.rebialas@owes.es lub złożyć osobiście w biurze OWES w Pyrzycach, Stargardzkie lub Szczecinie lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Pod Aniołem, ul. Tkacka 19-22, 70-556 Szczecin

SZOWES zgłoszenie na szkolenie Menadżer PES – 10 modułów.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

poniżej publikujemy programy wszystkich planowanych szkoleń;

Program szkolenia. Działalność gospodarcza podmiotów ekonomii społecznej

Program szkolenia. Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej.

Program szkolenia. Komunikacja Interpersonalna.

Program szkolenia. Metodologa tworzenia projektów na rzecz rozwoju organizacji i.lub społeczności lokalnej.

Program szkolenia. Prawo zamówień publicznych – wybrane elementy.

Program szkolenia. Psychologia zespołu. Rola liderów i liderek w podmiotach ekonomii społecznej.

Program szkolenia. Reintegracja społeczno-zawodowa w podmiotach ekonomii społecznej. Cz.1 i 2

Program szkolenia. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Program szkolenia. Tworzenie biznes planu program dwudniowy.

Program szkolenia. Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej.

Program szkolenia. Uwarunkowania formalno – prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt  z biurem projektu.