Konferencja w Swobnicy 29.05.2019

Konferencja w Swobnicy 29.05.2019

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że Gmina Banie oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkeigo organizacują Konferencję pt.:

„TURYSTYKA SPOŁECZNA. ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW NATURALNYCH I HISTORYCZNYCH”

Konferencja odbędzie się 29 maja 2019 r. (9.00 – 14.30) na dziedzińcu Zamku Joannitów w Swobnicy. Jej tematem przewodnim jest turystyka społeczna tworzona przez lokalne organizacje, mająca wpływ na rozwój wspólnot i społeczności.

Ekonomia społeczna jest coraz bardziej obecna w polskiej turystyce. W ostatnim czasie, również na terenie subregionu stargardzkiego, powstały podmioty, które stawiają swoje pierwsze kroki w tej branży, pokazując, że warto być dumnym ze swoich małych ojczyzn i promować to, co jest w nich najpiękniejsze. Lokalne inicjatywy opierają się na dostępnych zasobach, mają oddolny charakter, są mocno zakorzenione w społecznościach. Efektem ich działań jest budowa kapitału społecznego, poprawa sytuacji ekonomicznej i ograniczenie bezrobocia, a co za tym idzie – także podniesienie jakości życia i integracja mieszkańców.

Rozwój turystyki społecznej to szansa nie tylko na wzmocnienie lokalnych podmiotów, ale także na tworzenie, rozwój i promocję usług oraz produktów. To także perspektywa nowych miejsc pracy oraz rozbudowa potencjału sołectw i gmin naszego regionu.

Dostrzegając ten wyjątkowy potencjał, pragniemy zainicjować dyskusję o ekonomii społecznej, jej związku z branżą turystyczną i wpływie na lokalne środowiska w szczególnym dla tego tematu miejscu – na Zamku Joannitów w Swobnicy.

Polecamy wszystkim zainteresowanym program konferencji oraz list intencyjny, który zapropnowany zostanie do podpisania jako swoista deklaracja zaciśniania wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju turystyki społecznej w subregionie stargardzkim.