Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych do projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”. Wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych do projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”. Wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku procedurą rekrutacyjną projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Lista rankingowa grup inicjatywnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista rankingowa grup inicjatywnych niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.