Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych do projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”. Wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.