Harmonogram Wsparcia OWES Sierpień – Grudzień 2021

Harmonogram Wsparcia OWES Sierpień – Grudzień 2021

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy harmonogram wsparcia OWES na miesiące Sierpień-Grudzień 2021

Szkolenia
Lp. Nazwa szkolenia Miejsce szkolenia (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data szkolenia Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie Imiona i nazwiska uczestników projektu, biorących udział w szkoleniu Uwagi
1. “PROWADZENIE I ROZLICZENIE PROJEKTU”, ul. Czarnieckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard 21.08.2021 09:00 – 15:00 Alicja Stępniak Nabór otwarty
Oraz inne rodzaje wsparcia
Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie Imiona i nazwiska uczestników projektu, biorących udział w danym wsparciu Uwagi
1 Dyżur w biurze terenowym CES Gryfino, ul. Szczecińska 33, 74-100 Gryfino Każdy wtorek 09:00 – 15:15 Spotkania otwarte
2 Dyżur w biurze terenowym CES Stargard, ul. Czarnieckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard Pierwszy i ostatni poniedziałek miesięca 9:00 – 14:00 Spotkania otwarte
3 Dyżur w biurze terenowym CES Choszczno, ul. Drawieńska 54 pok. 38 (I piętro), 73 – 200 Choszczno Każdy wtorek 10:00 – 14:00 Spotkania otwarte
4 Dyżur w biurze terenowym CES Gryfino, ul. Szczecińska 33, 74-100 Gryfino Każda czwartek 09:00 – 15:15 Spotkania otwarte
5 Dyżur w biurze terenowym CES Przelewice, Przelewice 17, 74-210 Przelewice Każda środa 9:30 – 15:00 Spotkania otwarte
6 Dyżur w biurze terenowym CES Stargard, ul. Czarnieckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard Każda środa 9:00 – 14:00 Spotkania otwarte
7 Dyżur w biurze terenowym CES Przelewice, Przelewice 17, 74-210 Przelewice Każdy czwartek 9:00 – 16:00 Spotkania otwarte
8 Dyżur w biurze terenowym CES Choszczno, ul. Drawieńska 54 pok. 38 (I piętro), 73 – 200 Choszczno Każdy czwartek 10:00 – 14:00 Spotkania otwarte
9 Dyżur w biurze terenowym CES Stargard, ul. Czarnieckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard Każdy Piątek 9:00 – 14:00 Spotkania otwarte
10 Wsparcie Finansowe – nabór biznesplanów w ramach wsparcia finansowego owes na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych online 09-08-2021 – 20-08-2021 nie dotyczy nie dotyczy
11 Wsparcie Finansowe – Komisja Oceny Biznesplanów Szczecin, Tkacka 19-22, p. 303 lub hybrydowo 30-08-2021 – 03-09-2021 09:00 – 15:00 nie dotyczy
12 Wydarzenie animacyjne Novotel Szczecin 16.09.2021 13:00 – 16:00 Rekrutacja otwarta Spotkanie animacyjne przedstawicieli PES z przedstawicielami Biznesu
13 Wsparcie Finansowe – Otwarty Nabór grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych online 01-10-2021 – 15-10-2021 nie dotyczy nie dotyczy
14 Konferencja Kołobrzeg – „Ekonomia Społeczna w lokalnym systemie wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami” 15-16.10.2021 08:00 – 16:00 Rektuacja otwarta Termin może ulec zmianie