Rozeznanie rynku FPA/SZOWES-OWES-ZS/01/06/2023 – wizyta studyjna w województwie lubuskim.

Rozeznanie rynku FPA/SZOWES-OWES-ZS/01/06/2023 – wizyta studyjna w województwie lubuskim.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu “SZOWES-OWES w regionie szczecińskim” (nr umowy RPZP.07.03.00-32-K001/19) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, Fundacja Pod Aniołem zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wizyty studyjnej w województwie lubuskim. 
szczegóły w załączeniu: