Aktualności

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu pracy Komisji Oceny Wniosków (Biznesplanów). W załączeniu przekazujemy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Szanowni Państwo, w związku z koniecznymi działaniami merytorycznymi w terenie, informujemy o przesunięciu zaplanowanego na wtorek 21.09.2021 r., dyżuru doradców w biurze terenowym OWES w Choszcznie. Jednocześnie informujemy, że wspomniany dyżur  zostanie zrealizowany dzień wcześniej tj. w poniedziałek 20.09.2021 r. w razie pytań i wątpliwości prosimy o...

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektów „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim”, „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim”, „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”, „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy RPZP.07.03.00-32-K002/18, Fundacja Pod...

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy RPZP.07.03.00-32-K002/18, Fundacja Pod Aniołem z siedzibą w Dobrzanach, ul. Zacisze 1b/4 zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wydarzenia animacyjnego pn....

Szanowni Państwo, w związku z koniecznymi działaniami merytorycznymi w terenie, informujemy o przesunięciu zaplanowanego na wtorek 07.09.2021 r., dyżur ten zostanie zrealizowany dzień wcześniej tj. w poniedziałek 06.09.2021 r. w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu....