Aktualności

W grudniu 2018 r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego zorganizował dwie wizyty studyjne dla przedstawicieli nowo powstających Zakładów Aktywności Zawodowej w Choszcznie oraz Gryfinie. W pierwszej z nich do Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile pojechali przyszli pracownicy ZAZ-u z Choszczna. Druga zorganizowana została...

12 grudnia w Stargardzie wzięliśmy udział w spotkaniu informacyjno-animacyjnym pt. “Programy, fundusze i lokalny system wsparcia organizacji pozarządowych w regionie stargardzkim, które poświęcone zostało programom: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019, Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz ofercie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego. Część poświęconą działalności...

30 listopada 2018 r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Bratek” zorganizował w Barlinku konferencję pt. „Systemowe rozwiązania wspierające rehabilitację społeczną i zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnością, przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Państwowego...

Nasz cykl warsztatów “Edukacja Ekonomiczna uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy” cieszy się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem. W dniach 15-18 października 2018 r. gościliśmy w ŚDS Myślibórz, a w dniach 19,20, 22 i 23 listopada 2018 r. w WTZ Dębno, gdzie uczestnicy przez 4...

W związku z realizacją projektu „ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wizyty...

W związku z realizacją projektu „ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wizyty...

Zespół marketingowy OWES działa pełną parą, przygotowując stra-tegie marketingowe oraz materiały promocyjne dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej z regionu stargardzkiego objętych naszym wsparciem. W październiku rozpoczęły się prace nad modelem biznesowym i marką Spółdzielni Socjalnej “Mała Ina”. Efekty już za kilka miesięcy....

Na takich wydarzeniach nie może nas zabraknąć! 12 października Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzwonowie obchodził 15-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowano konferencję z poczęstunkiem i tortem, a po jej zakończeniu goście mogli zagrać w naszą objazdową grę socjeta.es....

9 października w Nowielinie zorganizowaliśmy szkolenie pt. “Komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach. Szkolenie poprowadził Marek Koteras, certyfikowany Trener ICC z Wałcza....

W lipcu 2018 r. Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego dołączył do grona partnerów kampanii „Taki Jak Ja”, propagującej zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Celem kampanii było zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych i promowanie wiedzy o ich zdolnościach,...