Aktualności

4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na organizację wizyty studyjnej pn.: „Jak to robią inni, czyli dobre praktyki Spółdzielni Socjalnych w województwie wielkopolskim" w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu...

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na organizację wizyty studyjnej pn.: „Dobre praktyki w przedsiębiorstwach społecznych zatrudniających osoby niepełnosprawne” w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”. Szczegółowy opis przedmiotu...

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu pt. “SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” w związku z powyższym rozpoczynamy nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach wyżej wspomnianego projektu. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem Merytorycznym...

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu pt. “SZOWES - OWES w regionie stargardzkim”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.03.00-32-K001/18-00 Celem głównym projektu jest utworzenie 62 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i dla 15 osób w podmiotach ekonomii społecznej, wzmocnienie konkurencyjności i zdolności rozwojowych 150 podmiotów ekonomii społecznej...

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - dla regionu stargardzkiego zaprasza Państwa do udziału w wizycie studyjnej pt. "Jak to robią inni, czyli dobre praktyki spółdzielni socjalnych – Spółdzielnia Socjalna Gród” Data: 15-16.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek). Miejsce i godzina wyjazdu: 5:40 Mirowo, 6:20 Swobnica, 6:40 Trzcińsko Zdrój, 7:15 Lipiany,...