Aktualności

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku procedurą rekrutacyjną projektu "SZOWES-OWES w regionie stargardzkim" dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Lista rankingowa grup inicjatywnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Lista rankingowa grup inicjatywnych niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.  ...

Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki obrad Komisji Oceny Wniosków konkursu na mikrodotację w ramach projektu Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego. Biuro projektu będzie się kontaktować w najbliższych dniach ze zwycięskimi wnioskodawcami celem przygotowania umowy o dofinansowanie. Wszystkim serdecznie dziekujemy za udział w konkursie FIO 2019 Listy Rankingowe...

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że Gmina Banie oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkeigo organizacują Konferencję pt.: „TURYSTYKA SPOŁECZNA. ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW NATURALNYCH I HISTORYCZNYCH” Konferencja odbędzie się 29 maja 2019 r. (9.00 - 14.30) na dziedzińcu Zamku Joannitów w Swobnicy....

Szanowni Państwo, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin poszukuje osoby do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim na stanowisku: Doradca podstawowy Oferta 4CCES Doradca podstawowy OWES-RST Doradca kluczowy: Oferta 4CCES Doradca kluczowy OWES-RST Kluczowy doradca biznesowy: Oferta 4CCES Kluczowy...

4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na organizację wizyty studyjnej pn.: „Jak to robią inni, czyli dobre praktyki Spółdzielni Socjalnych w województwie wielkopolskim" w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu...

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na organizację wizyty studyjnej pn.: „Dobre praktyki w przedsiębiorstwach społecznych zatrudniających osoby niepełnosprawne” w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”. Szczegółowy opis przedmiotu...

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu pt. “SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” w związku z powyższym rozpoczynamy nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach wyżej wspomnianego projektu. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem Merytorycznym...

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu pt. “SZOWES - OWES w regionie stargardzkim”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.03.00-32-K001/18-00 Celem głównym projektu jest utworzenie 62 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i dla 15 osób w podmiotach ekonomii społecznej, wzmocnienie konkurencyjności i zdolności rozwojowych 150 podmiotów ekonomii społecznej...